ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless LAN ถือกำเนิดขึ้นที่ฮาวายเมื่อปี 1971 จากโปรเจ็กเล็กๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า ALOHNET โดยเขียนระบบให้เป็นการส่งข้อมูลเป็นแบบ Bi-directional จะเป็นการรับส่งข้อมูลแบบง่ายๆแค่ไปกลับเท่านั้นผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง โดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะวางอยู่บนเกาะที่แตกต่างกันถึง 4 เกาะ โดยใช้เกาะ Oahu เป็นเกาะศูนย์กลางในการส่งสัญญาณ

ระบบเครือข่ายไร้สายนี้ทำให้การสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และคลื่นอินฟราเรด ซึ่งระบบเครือข่ายไร้สายนี้มีข้อดีตรงที่ซึ่งจะใช้เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบเดิม เพราะสามารถใช้เคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะไม่มีสายนั่นเอง แถมสัญญาณนี้ยังสามารถเลื่อนที่ผ่านอากาศ กำแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช้สายก็สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะที่ไกลจากตัวส่งสัญญาณก็ตาม การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายทำได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบเครือข่ายไร้สายทำให้มีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อข้อมูลมากขึ้น โดยการส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเอร์เน็ตนั่นเอง

และข้อดีอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ต้นทุนที่ลดลงนั่นเอง อย่างน้อยๆก็คือการลดต้นทุนในการวางสายไปนั่นเอง ส่วนข้อจำกัดในการส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายไร้สายนั่นก็คือ ระยะทางในการรับส่งสัญญาณนั้นจำกัด หากว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เกินระยะทางสูงสุดในการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้น เราก็จะไม่สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากระบบเครือข่ายไร้สายได้ด้วยนั่นเอง